Monella suomalaisella on haaveena oma yritys. Mikäpä sen mukavampaa kuin olla oman itsensä pomo, päättää itse omat työajat ja saada yrityksen tuotto taskuun. Ensimmäinen askel yrittäjyyteen lähtee liikeideasta; mitä myyn ja kenelle? Liikeidea on yleensä yrittäjäksi haluavalla tiedossa, mutta ongelmia saattavat aiheuttaa tulevan yrityksen toiminnalle tärkeät käytännön asiat, kuten esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatiminen, yrityksen kannattavuuden laskeminen ja rahoitus. Varsinkin ensikertalaiselle yrityksen perustamiseen liittyvät asiat voivat tuntua vaikeilta ja monimutkaisilta.

Yrityksen perustaminen Suomessa ei ole vaikeaa. Oman unelmatyöpaikan luomiseen ja suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. On tärkeää, että yrittäjä tuntee oman yrityksensä ja esimerkiksi sen tavoitteet läpikotaisin jo ennen aloituspäivää; se helpottaa yrittäjää kasvattamaan ja kehittämään yrityksen toimintaa jatkossa. Vaikka aikomuksena olisi työskennellä tulevassa yrityksessä yksin, kannattaa yrityksen perustamisvaiheessa luottaa myös ulkopuoliseen apuun esimerkiksi erilaisten lupa-asioiden kanssa. Suomesta löytyy paljon tukea aloitteleville yrittäjille uusyrityskeskusten, puhelinpalveluiden, internetin ja työvoimatoimistojen muodossa.

Liiketoimintasuunnitelma on hyvä alku yrittämiseen

Aloittelevan yrittäjän kannattaa aloittaa oma yrityspolkunsa lukemalla yrityksenperustamisoppaita, joita löytyy esimerkiksi eri uusyrityskeskusten internetsivuilta tai yrittäjät.fi-sivustolta. Suomesta löytyy uusyrityskeskuksia joka puolelta maata, joiden tarkoituksena on nimenomaan auttaa uusia yrittäjiä alkuun. Tavallisesti uusyrityskeskukset auttavat aluksi asiakasta laatimaan liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvät kannattavuuslaskelmat. Tämän jälkeen liiketoimintasuunnitelma arvioidaan yhdessä yritysneuvojan kanssa. Uusyrityskeskukset myös auttavat asiakkaitaan esimerkiksi sopivan rahoituksen löytämisessä sekä erinäisten lupa-asioiden kanssa. Oman paikkakunnan uusyrityskeskuksen löytää helposti internetin hakukoneiden avulla.

Työ- ja elinkeinotoimistoilta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, eli ELY:ltä, on mahdollisuus saada tukea yrityksen aloittamiseen neuvontapalveluiden, starttirahan ja yrittäjäkurssien muodossa. Yrittäjäkurssi onkin oiva ponnahduslauta yrittäjyyteen, sillä kursseilla perehdytään kokonaisvaltaisesti yrityksen perustamiseen ja menestyksekkääseen ylläpitoon. Yrittäjäkursseilta saa myös arvokasta tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista, kuten markkinoinnista, verotuksesta, taloushallinnosta, viestinnästä ja rahoituksesta. Yrityksen perustamiseen on mahdollisuutta saada tukea puhelimitse Yritys-Suomi-puhelinpalvelussa, ja aiheesta voi myös omatoimisesti lukea esimerkiksi suomi.fi-sivustolta tai yrittäjät.fi-sivustolta.

Starttiraha

Jokainen yritystoiminnasta haaveileva on varmasti joskus kuullut starttirahasta. Se on työ- ja elinkeinototoimiston tai ELY:n myöntämä rahallinen tuki aloittelevalle yrittäjälle, jonka tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo yrityksen vakiinnuttamisen ajan. Starttirahaa voi saada enintään 12 kuukautta, ja se on suuruudeltaan 32,40 euroa päivässä. Starttirahaa on mahdollista saada, jos hakija siirtyy esimerkiksi palkkatyöstä, kotityöstä tai opiskelusta kokoaikaiseksi yrittäjäksi, hakija on työtön työnhakija, tai hakija on sivutoiminen yrittäjä, joka haluaa muuttaa toimintansa päätoimiseksi.

Työ- ja elinkeinotoimisto kartoittaa starttirahan hakijan edellytykset yrittämiseen, ja starttirahaa voidaan myöntää vasta, kun on selvitetty, että yritystoiminta on hakijalle sopiva tapa työllistyä. Muita tuen saamisen ehtoja ovat, että yrittäminen on päätoimista, yrityksellä on mahdollisuudet jatkuvaan tuottoisaan toimintaan, starttiraha on tarpeellista yrittäjän toimeentulon kannalta, ja starttiraha on myönnetty ennen yritystoiminnan aloitusta. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto kartoittaa alan yritysten kilpailutilannetta sekä uuden yritystoiminnan tarvetta paikkakunnalla ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Rahoitus

Uusi yritystoiminta tarvitsee lähes poikkeuksetta jonkinlaista rahoitusta. Osalla aloittelevista yrittäjistä löytyy säästöjä sukanvarresta toiminnan aloittamiseen, mutta vielä suurempi osa joutuu turvautumaan ulkopuoliseen rahoitukseen. Yleisin tapa hakea rahoitusta yritykselle on pankkilaina. Muiden pankkilainojen tapaan myös yrityslainoissa hakijalta edellytetään riittävää maksukykyä sekä puhtaita luottotietoja lainan myöntämiseksi. Kannattaa myös muistaa, että pankkilainan saamiseksi hakijalla tulee yleensä olla vakuuksia takaamassa lainan takaisinmaksua. Vakuuksia voivat olla esimerkiksi omat säästöt, kiinteä omaisuus tai henkilövakuudet.

Rahoitusta yritykselle voi hakea myös eri rahoituslaitoksilta, kuten esimerkiksi Finnveralta. Finnvera tarjoaa yrityslainoja eri tarpeisiin joustavilla takaisinmaksuehdoilla. Edellytyksenä Finnveran yrityslainalle on kuitenkin se, että hakijalta löytyy 20 prosentin omarahoitusosuus. Jos rahantarve ei ole suuri, tai aloittelevalta yrittäjältä ei löydy pankkilainaan tarvittavia vakuuksia tai rahoitukseen tarvittavaa omarahoitusosuutta, on rahoitusta mahdollista hakea myös yksityisiltä yrityslainalaitoksilta, kuten esimerkiksi Suomen Yrityslainalta, Fellow Financelta tai Vauraus Suomi Oy:lta. Nämä korkeakorkoiset yrityslainat ovat tavallisesti nopeasti nostettavissa, eikä niihin vaadita vakuuksia.

Muut auttavat tahot

Kun yrityksen liiketoimintasuunnitelma on valmis ja rahoitus selvillä, on aika siirtyä muihin käytännön asioihin. Jokainen yrittäjä on velvollinen hankkimaan ainakin eläkevakuutuksen, mutta liiketiloissa toimijoilta vaaditaan myös esimerkiksi vastuuvakuutusta. Vakuutusyhtiöillä on useasti tarjolla erilaisia pakettiratkaisuja yrityksen vakuutuksille, ja niitä kannattaakin kilpailuttaa ahkerasti. Menestyvä yritys tarvitsee rinnalleen myös osaavan tilitoimiston, ja siksi hyvän kirjanpitäjän tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Vakuutusyhtiö ja kirjanpitäjä kulkevat yrityksen rinnalla pitkään ja tukevat merkittävästi sen toimintaa, joten yrittäjän kannattaa tehdä valintansa tarkkaan.

Yhteenveto

Oman yrityksen perustaminen on monelle haave. Ajatus itsensä työllistämisestä ja oman itsensä herruudesta kiehtovat omissa oloissaan viihtyviä suomalaisia. Usein yrityksen perustaminen valitettavasti kuitenkin jämähtää heti alkumetreille, sillä yrityksen perustamisen vaiheet koetaan liian monimutkaisiksi. Onneksi nykypäivänä on tarjolla paljon tukea; uusyrityskeskukset ympäri maata yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa luotsaavat uusia yrityksiä hyvään alkuun. Rahoitusvaihtoehtoja on useita: pankkilainoista ja starttirahoista vakuudettomiin pienlainoihin. Lisäksi yrittäjille on olemassa puhelinpalveluita ja internetsivustoja toimintaa tukemaan.