Aloittava yrittäjä voi valita viidestä eri yritysmuodosta: toiminimi, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta. Suurin osa, eli lähes puolet Suomessa toimivista yrittäjistä toimii toiminimellä eli yksityisinä elinkeinonharjoittajina. Osakeyhtiöitä on kuitenkin lähes yhtä paljon. Kommandiittiyhtiöitä, avoimia yhtiöitä ja osuuskuntia on vain muutama prosentti Suomessa toimivista yrityksistä. Näiden lisäksi on olemassa myös joitakin muita yritysmuotoja, mutta näistä aloittavan yrittäjän ei välttämättä tarvitse vielä tietää, sillä käytännössä vaihtoehtoja ovat edellä mainitut viisi.

Toiminimi on kaikista suosituin yrittämisen muoto muun muassa siksi, sillä toiminimi on helppo perustaa, ja tällä tavoin harjoitettavaa yritystoimintaa on helppo pyörittää. Jos toiminimen perustaminen tuntuu alkuun liian vaikealta tai muuten vain liian suurelta harppaukselta, aloittelevalle yrittäjälle hyvä vaihtoehto voi olla myös kevytyrittäjyys. Tällöin ei tarvitse perustaa omaa toiminimeä, vaan laskutus toimii laskutuspalvelun kautta. Esimerkiksi kirjanpidon saralla ei välttämättä tarvitse olla minkäänlaista osaamista, jotta kevytyrittäjänä voisi toimia, ja muutenkin tietämystä tarvitaan huomattavasti vähemmän.

Toiminimi

Yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ryhtyminen, eli toiminimen perustaminen on kaikista helpoin tapa pistää yritys pystyyn. Kyse on henkilöyrityksestä, eli lain mukaan yritys ei ole oma oikeushenkilönsä. Toiminimellä toimiva yritys on täysin sidoksissa yrittäjään, vaikka yritykselle on saatettu rekisteröidä erillinen nimi, ja liiketoiminnasta tulee pitää erikseen kirjanpitoa. Toiminimellä toimiva yrittäjä tekee kaikki sitoumukset ja sopimukset omaa nimeään käyttäen. Tällöin yrittäjä on myös täysin vastuussa kaikista sitoumuksista omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yrittäjä voi nostaa yrityksensä varoja itselleen tarvittaessa.

Toiminimen perustaminen on hyvin yksinkertaista, sillä muuta ei vaadita kuin ilmoitus kaupparekisteriin. Esimerkiksi erillistä perustamisasiakirjaa ei siis tarvita. Perustamisilmoitus tulee tehdä Patentti- ja rekisterihallituksesta saatavalla lomakkeella ja ilmoituksen tekeminen maksaa. Aloittelevan yrittäjän kannattaa ottaa huomioon, että joissakin tapauksissa hän ei ole edes välttämättä velvollinen rekisteröimään toiminimeä, vaan voi harjoittaa yritystoimintaansa ilmankin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö toimintaa koskisi erilaiset verotukseen liittyvät lait ja esimerkiksi velvollisuus maksaa arvonlisäveroa.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat toiminimen tapaan henkilöyhtiöitä. Suurin ero toiminimeen on se, että AY:n tai KY:n perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Byrokratiaa miettien AY ja KY ovat esimerkiksi osakeyhtiötä ja osuuskuntaa helpompia perustaa. Koska kyseessä on henkilöyhtiö, omistajat ovat vastuussa yrityksen veloista ja muista velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Avoin yhtiö sopii yritysmuodoksi vain silloin, jos yrityskumppaniinsa todella luottaa. Sillä vaikka vain toinen perustajista olisi solmimassa tiettyjä velvoitteita, molemmat perustajat ovat näistä vastuussa omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä sillä tavoin, että kommandiittiyhtiössä yksi perustajista on vain sijoittaja eli äänetön yhtiömies. Kyseinen henkilö ei yleensä osallistu yhtiön hallintoon eikä myöskään ole vastuussa yhtiön sitoumuksista ja veloista. Äänettömän yhtiömiehen lisäksi kommandiittiyhtiön perustamiseksi vaaditaan yksi vastuunalainen yhtiömies. Tämä on se henkilö, joka hallinnoi yritystä ja on vastuussa yhtiön sitoumuksista. Sekä avoimen yhtiön että kommandiittiyhtiön perustaminen maksaa 240 euroa. Minkäänlaisia vaatimuksia alkupääoman suhteen ei kuitenkaan ole.

Osuuskunta

Osuuskunnan tavoite ei ole tuottaa taloudellista voittoa, vaan palvella jäsenistöään esimerkiksi tarjoamalla erilaisia etuja jäsenilleen. Osuuskunnan jäsenet voivat hyödyntää osuuskunnan tarjoamia palveluita, ja tällä tavoin osuuskunta tukee jäsenistönsä taloudenpitoa tai elinkeinoa. Tältä osin osuuskunta ei siis ole aivan perinteinen yritysmuoto, sillä suurin osa yrityksistä tähtää voittoon. Osuuskunnan toiminnan tarkoituksen voi kuitenkin määrätä halutessaan säännöissä toisin. Kuitenkin jos yrittäjä tavoittelee tuottoja, ei hänen välttämättä kannata valita juuri tätä yritysmuotoa.

Osuuskunnan pääoma vaihtelee jäsenmäärän mukaan, eikä sillä siis ole kiinteää osuuspääomaa. Kuka tahansa voi periaatteessa liittyä osuuskunnan jäseneksi, vaikka säännöissä saatetaankin määritellä tiettyjä edellytyksiä jäseneksi liittymiseen. Uudet jäsenet hyväksyy osuuskunnan hallitus. Osuuskunnan jäsenet voivat käyttää osuuskunnassa saman tyyppistä valtaa kuin osakkeenomistajat osakeyhtiössä. Osuuskunnan perustajana voi toimia yksi tai useampi henkilö, säätiö, yhteisö tai muu oikeushenkilö. Osuuskunnan perustaneet henkilöt liittyvät samalla sen jäseniksi. Osuuskunnan perustamiseksi perustajajäsenten tulee laatia perustamissopimus ja allekirjoittaa se.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön omistajuus perustuu nimensä mukaisesti osakkeisiin. Yhtiön omistajien omistusosuus, velvollisuudet, päätäntävalta ja rahallinen riski määritellään omistettujen osakkeiden mukaan. Osakeyhtiö on oma oikeushenkilönsä, eli sen nimiin on mahdollista ottaa esimerkiksi velkoja ja sitoumuksia ilman, että kukaan on niistä henkilökohtaisesti vastuussa. Omistajien riskit rajoittuvat pääosin vain sijoitettuun osakepääomaan. Jos yritystoiminnalla tavoitellaan kasvua, tällöin osakeyhtiö on hyvä muoto. Osakeyhtiö mahdollistaa toiminnan rahoittamisen myymällä osuuksia yhtiöistä, mikä ei ole yleensä mahdollista muita yritysmuotoja käyttäessä.

Yhteenveto

Jos olet perustamassa yritystä ja yritysmuodon valinta mietityttää, kannattaa lähteä liikkeelle miettimällä, kuinka monta perustajia on, paljonko yritykseen kyetään sijoittamaan, ja millaisia rahallisia riskejä kukin perustajista on valmis ottamaan. Näitä kysymyksiä miettimällä suuren osan yritysmuodoista saa jo rajattua pois. Pääsääntöisesti jos olet aloitteleva yrittäjä, joka haluaa perustaa yrityksen yksin ja testata yritystoimintaansa ilman suuria riskejä tai sijoituksia, kevytyrittäjyys tai toiminimi on hyvä vaihtoehto. Jos perustajia on useita, tällöin pitää miettiä jotakin muuta yritysmuotoa.