Bisnesenkelillä tai enkelisijoittajalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka sijoittaa rahaa ja aikaa listaamattomaan yritykseen, jolla uskoo olevan kasvupotentiaalia. Pääsääntöisesti bisnesenkelit siis sijoittavat kasvuyrityksiin ja startupeihin. He eivät tue startup-yrityksiä vain rahallisesti, vaan osallistuvat monesti yrityksen hallintoon sekä kontaktiverkoston luomiseen, ja ovatkin tästä syystä loistava vaihtoehto aloittelevan yrityksen toiminnan rahoittamiseen. Bisnesenkelit ovat useimmiten kokeneita ja menestyneitä yrittäjiä, ja heidän neuvoistaan on paljon hyötyä aloittelevalle yrittäjälle. Enkelisijoittaja miettii yleensä jo ennen sijoituksensa tekemistä sitä, kuka yrityksen saattaisi lopulta ostaa.

Bisnesenkelit saavat yleensä vastineeksi sijoituksestaan vaihtovelkakirjalainan tai omistajuuden osuuteen yrityksen pääomasta. Enkelisijoittajien tavoitteena on luonnollisesti saada sijoituksensa arvo kasvamaan mahdollisimman paljon, ja osittain myös tämän vuoksi he tarjoavat yritykselle neuvojaan. Enkelisijoittajat sijoittavat yleensä kasvuyrityksiin omia varojaan, toisin kuin esimerkiksi pääomasijoittajat. Yhä useampi bisnesenkeli tosin hakeutuu jonkinlaiseen ryhmään tai verkostoon, jossa voi jakaa tietämystään ja yhdistää riskipääomansa muiden kanssa. Tutkimusten mukaan bisnesenkelin avustuksella rahoitetut yritykset onnistuvat todennäköisemmin kuin muuta kautta rahoituksensa hakeneet aloittavat yritykset.

Bisnesenkelien taustaa

Bisnesenkeli saattaa kuulostaa sanan alkuperää tuntemattomalle varsin erikoiselta nimitykseltä. Suomenkielinen sana enkelisijoittaja on suora käännös englanninkielisestä sanasta “Angel investor”, ja myöhemmin enkelisijoittajista alettiin käyttää myös nimitystä bisnesenkeli. Termi “angel” tulee alun perin Broadwaylta, jossa nimitystä käytettiin kuvailemaan rikkaita yksilöitä, jotka tarjosivat rahaa teatteriproduktioille, jotka olisi ilman rahoitusta jouduttu lopettamaan. Vuonna 1978 William Wetzel teki tutkielman siitä, miten yrittäjät kasaavat alkupääoman Yhdysvalloissa, ja hän alkoi käyttää termiä “angel” kuvaamaan yrittäjiä tukevia sijoittajia.

Bisnesenkelit ovat monesti eläkkeelle jääneitä yrittäjiä tai johtohenkilöitä, jotka eivät välttämättä ole kiinnostuneita sijoittamisesta pelkästään tuottojen takia. Motiivina sijoittamiseen saattaa olla halu pysyä ajan tasalla alansa uusimmista virtauksista tai mentoroida yrittäjien seuraavaa sukupolvea. Jotkut enkelisijoittajista myös yksinkertaisesti vain haluavat hyödyntää kokemustaan ja verkostojaan vielä eläköitymisen jälkeenkin, mutta vain osa-aikaisesti. Tällöin enkelisijoittaminen on heille hyvä vaihtoehto, sillä heidän ei tarvitse olla täysin ja kokoaikaisesti vastuussa yrityksestä, vaan he ovat vastuussa vain sijoittamallaan pääomalla.

Bisnesenkelit Suomessa

Enkelisijoittajien toiminta alkoi varsinaisesti vasta 1990-luvun puolivälissä, vaikka toki tätä ennenkin on ollut olemassa yrityksiin sijoittavia yksityisiä henkilöitä. Varsinainen enkelisijoittamisen ilmiö kuitenkin liittyi erityisesti Yhdysvalloista Suomeen rantautuneeseen teknologiainnostukseen. Vuonna 2010 Fibanin perustaja arvioi Suomessa olevan noin 50 kokoaikaista ja noin 50 osa-aikaista bisnesenkeliä. Tämä on melko vähän verrattuna bisnesenkelien määrään maailmalla, sillä Euroopassa enkelisijoittajia arvioitiin samaan aikaan olevan jopa 75 000, ja Yhdysvalloissa niinkin monta kuin 250 000.

Fibanin eli Finnish Business Angel Networkin toimitusjohtaja kertoi vuonna 2018, että suomalaiset bisneskelit sijoittavat startup-yrityksiin joka vuosi noin 30 miljoonaa euroa. Sijoitus on yleensä keskimäärin noin 20 000 euroa, ja tällä saadaan useimmiten noin 1,28 % omistajuusosuus yrityksestä. Noin puolet tehdyistä sijoituksista menestyy ja antaa sijoittajalle rahaa takaisin vähintään kaksi kertaa alkuperäisen sijoituksen verran. Kuitenkin jopa 40 prosentissa sijoituksista päättyy siihen, että rahaa menetetään. Yleensä enkelisijoituksen kesto on noin 5,5 vuotta.

Fiban

Finnish Business Angel Network on suomalainen enkelisijoittajille tarkoitettu yhdistys. Se on yksi maailman suurimmista enkelisijoittajien verkostoista. Fibanin tavoite on edistää yksityisten sijoittajien sijoitustoimintaa listaamattomiin, kasvupotentiaalia omaaviin yritykseen. Yhdistys pyrkii sekä kasvattamaan että kehittämään enkelisijoittajien ammattikuntaa esimerkiksi koulutuksia ja tapahtumia järjestämällä. Fiban on myös jakanut vuodesta 2013 lähtien vuoden bisnesenkelin palkintoja. Tämän palkinnon tarkoituksena on tuoda esiin enkelisijoittajia, jotka ovat onnistuneet tekemään merkittäviä startup-sijoituksia ja auttaneet sijoituksillaan startupeja, tai olleet Suomen ekosysteemin kehittymisen tukena.

Yhdistys perustettiin joulukuussa 2010, ja sen perustamisessa oli alun perin mukana noin 20 yksityishenkilöä. Mukana yhdistyksen perustamisessa olivat muun muassa Jari Ovaskainen ja Juha Kurkinen. Aloittaessaan Fiban oli pieni, mutta sen kasvutahti oli kuitenkin kiivas. Vuonna 2013 yhdistykseen kuuluikin jo noin 330 sijoittajaa. Fiban sai vuonna 2017 yhteisöpalkinnon Sauli Niinistöltä, joka jakoi erilaisia kansainvälistymispalkintoja. Palkintojenjaossa Fibanin toimitusjohtaja totesi, että Fibanin pyrkimyksenä on edistää varsinkin disruptiivisilla markkinoilla olevien kasvuyritysten maailmanvalloitusta. Vuonna 2018 Fibanilla oli jo 640 sijoittajajäsentä.

Tunnettuja enkelisijoittajia

Fiban on vuodesta 2013 lähtien valinnut vuoden enkelisijoittajan. Ensimmäinen palkinto meni Jari Ovaskaiselle, joka oli yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. Toisena vuonna palkinto annettiin Ari Korhoselle. Vuoden 2015 palkinnon taas sai itselleen Moaffak Ahmes, ja vuoden 2016 palkinnon Leena Niemistö. Niemistö on lääkäri, hallitusammattilainen sekä tunnettu startup-sijoittaja. Esimerkiksi vuonna 2017 hän oli mukana 19 kasvuyrityksessä sijoittajan roolissa. Vuonna 2017 vuoden enkelisijoittajaksi valittiin Kim Väisänen, joka on tunnettu suomalainen yrittäjä ja startup-sijoittaja.

Yhteenveto

Enkelisijoittajan mukaan ottaminen on varteenotettava vaihtoehto startup-yritykselle. Toki bisnesenkelin tulee nähdä yrityksessä kasvupotentiaalia, jotta hän lähtee mukaan startupiin sijoittajana, joten kuka tahansa aloittava yrittäjä ei voi rahoittaa yrityksensä toimintaa enkelisijoittajan avulla. Jos enkelisijoittajaa on mahdollista käyttää, on se ehdottomasti kannattavaa. Parhaassa tapauksessa bisnesenkeli tarjoaa rahallisen avun lisäksi myös opastusta ja apua esimerkiksi verkostojen rakentamisessa. Enkelisijoittaja taas itse hyötyy tästä sillä tavoin, että hän saa yleensä vastineeksi sijoituksestaan jonkinlaisen omistusosuuden yrityksestä.